WIE IS AVSWAT DOET AVSProjectenCONTACT AVS


Enkele projecten die door AVS zijn uitgevoerd:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aanvraag KEW-vergunning Dierenartspraktijken
  Het opstellen van een aanvraag van een Kernenergiewet-vergunning voor het uitvoeren van handelingen met toestellen (incl. CT scan) en het opstellen van risicoanalyses voor dierenartspraktijken wordt regelmatig uitgevoerd. AVS is als Algemeen Coördinerend deskundige betrokken bij meerdere dierenartspraktijken.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Samenwerking met VGT
  In samenwerking met de VGT is AVS betrokken bij de stralingsbescherming van heel veel tandartspraktijken. Als algemeen coördinerend stralingsdeskundige geeft AVS vele risicoanalyses per jaar af en ziet AVS toe op inhoud van kwaliteitscontroles die door leden van de VGT in de tandartspraktijken worden uitgevoerd.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Voorlichting en scholing Boerhaave/IRS-cursussen
  Diverse colleges worden jaarlijks door medewerkers van AVS verzorgd waaronder colleges ten behoeve van de cursus Stralingsbescherming voor radiologen en radiotherapeuten.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ondersteuning stralingsbescherming GE Healthcare
  AVS heeft de stralingshygiënische ondersteuning geleverd bij het opzetten van een nieuwe productiefaciliteit. Het opstellen van Safety Assessment Reports, Shielding Assessments en Final Safety Reports maken deel uit van de werkzaamheden van AVS. Later zijn ook kleinere projecten door AVS bij GE uitgevoerd.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stralingsbeschermingsadvies en ondersteuning Ahold
  De toepassing van controlesystemen met gebruik van röntgenstraling is meldingsplichtig. AVS heeft de voorbereiding van de melding verzorgd, zorgt voor het actueel houden van het kew-dossier, het opstellen van de risicoanalyse, het periodiek geven van voorlichting en de 'artikel 10 taken' uit het BS.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Voorlichting medewerkers operatiekamers Tergooiziekenhuis
  Voor medewerkers, die tijdens de werkzaamheden op operatiekamers in aanraking komen met ioniserende straling, is een presentatie verzorgd over de risico’s van ioniserende straling, de werking van een röntgentoestel en de maatregelen die de medewerkers kunnen nemen om blootstelling te verlagen.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Advies op maat Diakonessenhuis Utrecht
  AVS adviseert het ziekenhuis met enige regelmaat indien er wijzigingen plaatsvinden op het gebied van de stralingsbescherming. Naast een adviserende rol stelt AVS meldingen en aanvragen tot wijzigingen van de KeW-vergunning op.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Erkenning van de cursus
  ‘stralingbescherming niveau 5A/M voor tandartsen’
AVS is een erkend cursusbureau en zijn wij gestart met het organiseren van cursussen stralingsbescherming voor tandartsen!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------