WIE IS AVSWAT DOET AVSProjectenCONTACT AVS


Ondersteuning stralingsbescherming

Stralingscursussen

Bij- en nascholing

Voorlichting

Ondersteuning stralingsbescherming

Voor het toepassen van ioniserende straling is in veel gevallen een Kernenergiewetvergunning en een risicoanalyse vereist.

Risicoanalyses moeten opgesteld en beoordeeld worden door een stralingsbeschermingsdeskundige. AVS heeft ruime ervaring in het opstellen van risicoanalyses en vergunningaanvragen. Daarnaast kan AVS uw kew-dossier controleren, aanvullen of compleet verzorgen.

AVS vervult voor vele bedrijven de rol van stralingsbeschermingsdeskundige (Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming, art 5.4 en 7.1), vastgelegd via een samenwerkingsovereenkomst.

Als u wil weten wat AVS voor u kan betekenen, AVS maakt graag een aanbieding.