WIE IS AVSWAT DOET AVSProjectenCONTACT AVS


Ondersteuning stralingsbescherming

Stralingscursus N5

Bij- en nascholing

Voorlichting

Bij- en nascholing
AVS geeft regelmatig bij- en nascholingen voor diverse doelgroepen. Op de contactpagina kunt de contactgegevens vinden voor meer informatie van de hieronder genoemde scholingen of voor een bijscholing op maat.

Bij- en nascholing voor klinisch fysici  én (A)CD: 30 juni 2017
Indien u als klinisch fysicus tevens werkzaam bent als (algemeen) coördinerend stralingsdeskundige ((A)CD), dan zal u zich hebben laten registreren in het register van de ANVS. Voor de eerste registratie is het diploma stralingsbescherming niveau 2 of 3 voldoende. Na 5 jaar zal u zich kunnen laten herregistreren, mits u naast relevante werkervaring, u uw kennis op het gebied van stralingsbescherming heeft onderhouden. Isala biedt, in samenwerking met AVS, daarom een bij- en nascholingsprogramma aan.

Bij- en nascholing voor tandartsen en orthodontisten
Bij- en nascholing is voor tandartsen en toezichthoudend deskundigen verplicht, de frequentie ligt nu nog niet wettelijk vast, maar wel dát er periodiek moet worden bijgeschoold.
AVS kan bijscholingen voor uw onderneming of organisatie op uw locatie verzorgen.

Bij- en nascholing voor radiologisch/therapeutisch laboranten
AVS kan een korte bijscholing verzorgen voor radiologisch of radiotherapeutisch laboranten, maar ook een intensieve cursus voor laboranten die in het verleden geen '4A' hebben behaald.