WIE IS AVSWAT DOET AVSProjectenCONTACT AVS


Ondersteuning stralingsbescherming

Stralingscursus N5

Bij en nascholing

Voorlichting

Stralingsbescherming voor tandheelkundige toepassingen

----- Op het moment zijn er geen data gepland ----

AVS heeft de erkenning voor het verzorgen van een cursus 'stralingsbescherming niveau 5A/m voor tandartsen en orthodontisten. 

Indien er belangstelling is voor deze cursus verzoek ik u contact op te nemen via het email adres op de contactpagina.


-------------------------------------------------------------

Cursus “Stralingsbescherming voor tandartsen”!
Het Adviesbureau voor Stralingsbescherming (AVS) organiseert cursussen “Stralingsbescherming voor tandartsen”. Tijdens deze cursussen wordt uitgebreid stilgestaan bij de stralingsbescherming in de tandartspraktijk. De cursus heeft tot doel (1) tandartsen op te leiden tot stralingsdeskundigen niveau 5A/M en (2) tandartsen te helpen bij het opstellen van het zogenaamde Kernenergiewet dossier. 

Voor wie is de cursus bedoeld?
De cursus is bedoeld voor tandartsen, die formeel niet bevoegd zijn om röntgenstraling toe te passen of hiertoe opdracht te geven. Het toepassen van röntgenstraling door tandartsen is geregeld in de wet BIG en in het Besluit Stralingsbescherming. Op grond van de genoemde wetgeving is een tandarts alleen bevoegd om röntgenstraling toe te passen, wanneer zij/hij een diploma stralingsbescherming deskundigheidsniveau 5 heeft behaald. Het diploma stralingsbescherming is een apart diploma naast het tandartsdiploma, dat pas sinds de negentiger jaren deel uitmaakt van de studie. Er zijn dus tandartsen, die tijdens hun opleiding geen diploma stralingsbescherming hebben behaald en dit ook na hun opleiding niet hebben gedaan. Voor deze tandartsen heeft AVS de cursus “Stralingsbescherming niveau 5A/M voor tandartsen” opgezet.

Wat wordt er tijdens de cursus behandeld?
Tijdens de cursus “Stralingsbescherming niveau 5A/M voor tandartsen” zal worden ingegaan op de mogelijkheden waarop mens en milieu zo veel mogelijk tegen de risico’s van straling kunnen worden beschermd. Ook worden de risico’s van straling tijdens zwangerschap behandeld. Daarnaast zullen de wettelijke verplichtingen voor de tandarts bij het toepassen van röntgenstraling worden besproken, zoals het Kernenergiewet (KEW) dossier. Samen met de tandartsen zal tijdens de cursus een KEW-dossier worden samengesteld. Aan het einde van de cursusdag zal de opgedane kennis worden getoetst. Wanneer de toets met goed gevolg wordt afgelegd, ontvangt de tandarts het diploma stralingsbescherming niveau 5A/M. Dit diploma is officieel erkend door de overheid. Met het diploma voldoet de tandarts aan één van de wettelijke verplichtingen.